برچسب ها پست با برچسب "ماشین های شامل وام 25 میلیونی خودرو"

برچسب: ماشین های شامل وام 25 میلیونی خودرو

وام ۲۵ میلیونی خودرو از امروز بر اساس بسته خروج از رکود دولت به متقاضیان خرید خودرو توسط بانک مرکزی پرداخت می شود. همچنین وزارت صنعت...