برچسب ها پست با برچسب "قطع اینترنت مخابرات"

برچسب: قطع اینترنت مخابرات

مدتی است بسیاری از مشترکانی که سرویس اینترنت خود را مستقیما از شرکت مخابرات دریافت می کنند،از نحوه سرویس دهی این مرکز گله دارند...