برچسب ها پست با برچسب "قسمت دوم همه چیز درباره تان هال11"

برچسب: قسمت دوم همه چیز درباره تان هال11

و اما درباره سایر تغییرات این نسخه - کاهش هزینه شارژ تله ها و ایکس بو : شارژ کردن تله ها به صورت دسته جمعی...