برچسب ها پست با برچسب "فناوری فرود بر مریخ"

برچسب: فناوری فرود بر مریخ

محققان ناسا طراحی جدید برای فرود امن محموله و مریخ نورد بر سطح مریخ ارائه داده اند. این فناوری که به(سرعت گیر فراصوت با...