برچسب ها پست با برچسب "فعالسازی طرح نامحدود"

برچسب: فعالسازی طرح نامحدود

طرح مکالمه نامحدود ویژه مشترکین دائمی و اعتباری همراه اول آغاز شد.در طرح «هدف را بزن»، تمامی مشترکین دائمی و اعتباری و نیز مشترکین...