برچسب ها پست با برچسب "فروش بیشتر با نوعی پلت فرم"

برچسب: فروش بیشتر با نوعی پلت فرم

شرکت خرده فروشی اینترنتی فلیپ کارت روز دو شنبه گفت که تا آخرین روز تقویم امسالش 150 میلیون محصول فروخته است که 150 در...