برچسب ها پست با برچسب "فرماتا"

برچسب: فرماتا

احتمال دارد دانویل به زودی با مبادله ماشین های شهری با 4 ماشین الکتریکی نیسان لیف، به مکانی برای امتحان تکنولوژی منبع انرژی خودروهای...