برچسب ها پست با برچسب "عینک جدید گوگل"

برچسب: عینک جدید گوگل

مهندسان گوگل در صددند ویژگی پخش موسیقی را به عینک گوگل Google Glass اضافه نمایند ، عینک جدید گوگل از تکنولوژی بالایی ساخته شده...