برچسب ها پست با برچسب "عجیب ترین کامپیوتر دنیا"

برچسب: عجیب ترین کامپیوتر دنیا

عجیب ترین کامپیوتر دنیا توسط دل رونمایی شد. : کیس مانیتور کیبورد باند ها کلی سیم و فیش و چند قطه دیگر بله این ...