برچسب ها پست با برچسب "صرفه جویی در مصرف سوخت"

برچسب: صرفه جویی در مصرف سوخت

هوندا توانست رکورد جدیدی را کتاب گنیس به ثبت برساند. این شرکت توانسط با رانندگی در اروپا از طریق 24 کشوری که در برنامه...