برچسب ها پست با برچسب "شرکت هیوندایی ربات پوشیدنی ای را شبیه به فیلم IronMan تولید نمود"

برچسب: شرکت هیوندایی ربات پوشیدنی ای را شبیه به فیلم IronMan تولید نمود

شرکت هیوندایی به تازگی رباتی طراحی و تولید کرده است که شباهت زیادی به شخصیت اول فیلم IronMan دارد ، البته با داشتن ربات...