برچسب ها پست با برچسب "سیلورادو 2016"

برچسب: سیلورادو 2016

کمتر از دوسال پس از رفتن برای فروش با مدلی  تکراری ، شورلت سیلورادو دچار یک خانه تکانی میشود. اندازه ای کاملا معمولی نیز...