برچسب ها پست با برچسب "سلول های بنیادی"

برچسب: سلول های بنیادی

یکی از افق های روشن علم پزشکی بازگرداندن بینایی به افراد نابینا با استفاده از تولید چشم مصنوعی در آزمایشگاه می باشد.به تازگی تیمی...