برچسب ها پست با برچسب "ساختمان اصلی شرکت اپل"

برچسب: ساختمان اصلی شرکت اپل

حدود 5 کیلومتر که از مقر کنونی شرکت اپل در شهر کوپرتینو در ایلت کالیفرنیا دور شوید می توانید بزرگترین پروژه ی عمرانی عمر...