برچسب ها پست با برچسب "ساختمان ابر غول پیکر اپل"

برچسب: ساختمان ابر غول پیکر اپل

حدود 5 کیلومتر که از مقر کنونی شرکت اپل در شهر کوپرتینو در ایلت کالیفرنیا دور شوید می توانید بزرگترین پروژه ی عمرانی عمر...