برچسب ها پست با برچسب "ساختمانی غول پیکر به شکل سفینه ی فضایی"

برچسب: ساختمانی غول پیکر به شکل سفینه ی فضایی

حدود 5 کیلومتر که از مقر کنونی شرکت اپل در شهر کوپرتینو در ایلت کالیفرنیا دور شوید می توانید بزرگترین پروژه ی عمرانی عمر...