برچسب ها پست با برچسب "زود آمدن بهار"

برچسب: زود آمدن بهار

نتایج تحقیقات دانشمندان علوم آب‌و‌هوا در سراسر جهان که در حال بررسی تأثیرات گرمای جهانی بر کره زمین هستند، نشان می‌دهد که در سال...