برچسب ها پست با برچسب "زندانی ای که تدابیر امنیتی شدید زندان های آمریکا را به شوخی گرفت"

برچسب: زندانی ای که تدابیر امنیتی شدید زندان های آمریکا را به شوخی گرفت

در زندان تدابیر امنیتی شدیدی برقرار است به طوری که دسترسی زندانی به گوشی تلفن همراه غیر ممکن خواهد بود ، با این حال...