برچسب ها پست با برچسب "زمین"

برچسب: زمین

در تاریخ نهم آبان سال 1394 یک سیارک با نام TB145 2015 با فاصله 1/3 برابر مصافت زمین تا ماه از نزدیکی زمین عبور...

زندگی سالم در زمین یکی از آرزو های همیشگی بشر بوده و خواهد بود. انسان ها و موجودات می کوشند تا بهترین ها را...