برچسب ها پست با برچسب "روبوتيك پزشكي"

برچسب: روبوتيك پزشكي

متاسفانه سكته مغزي  عارضه اي است كه درمان ان توسط بشر بسيار سخت شده است و معمولا افراد رو به مرگ هدايت ميشوند.خونريزي مغزي...