برچسب ها پست با برچسب "رتبه بندی نویسنده"

برچسب: رتبه بندی نویسنده

استفاده از کامپیوتر ها برای رتبه بندی نویسنده های برتر دنیا : ممکن است تلاش ها برای منظور رتبه بندی بزرگان ادبی دنیا همراه...