برچسب ها پست با برچسب "ربات پرنده راهنما"

برچسب: ربات پرنده راهنما

مهندسان در مرکز تحقیقات MIT در آمریکا اخیرا یک ربات پرنده ای را طراحی کرده اند که می توان از آن در مواقعی که...