برچسب ها پست با برچسب "ذخیره ی اطلاعات بر روی DNA"

برچسب: ذخیره ی اطلاعات بر روی DNA

طبق گزارش رسمی شرکت مایکروسافت ، این شرکت در حال همکاری با شرکتی واقع در سان فرانسیسکوی آمریکا به منظور ذخیره ی اطلاعات دیجیتال...