برچسب ها پست با برچسب "ذخیره انرژی در ویندوز"

برچسب: ذخیره انرژی در ویندوز

تنظیمات نیرو و انرژی (Power Seting) از جمله قسمت هایی در ویندوز است که جز در مواقع لزوم و مورد نیاز به آن مراجعه...