برچسب ها پست با برچسب "دیکشنری توکان"

برچسب: دیکشنری توکان

اپ شو : مطمئنا برای بیشتر شما پیش آمده که به یک دیکشنری برای ترجمه لغات انگلسی و فارسی به یکدیگر در تلفن همراهتان...