برچسب ها پست با برچسب "دومین مرد ثروتمند2014"

برچسب: دومین مرد ثروتمند2014

بیو گرافی کارلوس اسلیم دومین مرد ثروتمند جهان در سال 2014: کارلوس اسلیم در 28 ژانویه سال 1940ردر شهر بزرگ  و باشکوه مکزیکو سیتی...