برچسب ها پست با برچسب "درست کردن دیسک USB قابل بوت شدن"

برچسب: درست کردن دیسک USB قابل بوت شدن

شما می توانید انتخاب کنید که می خواهید یک دیسک قابل بوت شدن از USB داشته باشید یا DVD. با این حال USB مزیت...