برچسب ها پست با برچسب "دانویل"

برچسب: دانویل

احتمال دارد دانویل به زودی با مبادله ماشین های شهری با 4 ماشین الکتریکی نیسان لیف، به مکانی برای امتحان تکنولوژی منبع انرژی خودروهای...