برچسب ها پست با برچسب "دانشمندی که خود را موش آزمایشگاهی کرد"

برچسب: دانشمندی که خود را موش آزمایشگاهی کرد

موش های بیچاره همواره اسباب آزمایش های انسان برای پیشرفت علوم پزشکی بوده اند و دانشمندان همیشه خطرناک ترین مواد را روی آن ها...