برچسب ها پست با برچسب "حواس پرتی راننده با گوشی همرا در حین رانندگی"

برچسب: حواس پرتی راننده با گوشی همرا در حین رانندگی

NHTSA مخفف سازمان امنیت حمل و نقل جاده ای ملی کشور آمریکاست که که با اتخاذ رویکرد های عجیب به منظور ارتقاء امنیت رانندگان...