برچسب ها پست با برچسب "حقوق امید کردستانی در توئیتر"

برچسب: حقوق امید کردستانی در توئیتر

در خبری که پیشتر در زوم تک درباره جذب امید کردستانی توسط توئیتر منتشر شد خواندیم که این شرکت توانست توانست مشاور ارشد قسمت...