برچسب ها پست با برچسب "حذف توییت دزدی از طرف تویتر"

برچسب: حذف توییت دزدی از طرف تویتر

به نظر میرسد توییتر از دست کسانی که جک های دیگران را میدزدند و به عنوان جک های خودشان توییت میکنند، خسته شده است....