برچسب ها پست با برچسب "حداکثر تعداد اعضای گروه های تلگرام"

برچسب: حداکثر تعداد اعضای گروه های تلگرام

دو هفته دیگر برای فیلترینگ تلگرام تصمیم گیری خواهد شد

کاربران تلگرام با آپدیت جدیدی که برای آن ارائه شده است می توانند ظرفیت گروه های خود را از ۲۰۰ نفر به گروه های...