برچسب ها پست با برچسب "حافظه ی مجازی"

برچسب: حافظه ی مجازی

کاربران Dropbox می توانند آدرس ها را در حافظه ی مجازی نشانه گذاری کنند

بعد از اضافه کردن عامل 2 کلید امنیتی به پروسه ی تأیید هویت در هفته ی گذشته، دراپ باکس در روز چهار شنبه ابزار...