برچسب ها پست با برچسب "جریمه ی 50 دلاری برای آن دسته از شهروندان نیویورک که به هنگام راه رفتن در معابر شهر حواسشان به کار با گوشی پرت است"

برچسب: جریمه ی 50 دلاری برای آن دسته از شهروندان نیویورک که به هنگام راه رفتن در معابر شهر حواسشان به کار با گوشی پرت است

ماه گذشته خبری جالب از شهر نیویورک کشور آمریکا منتشر شد ، طبق این خبر در این شهر قانونی وضع شده است که شهروندان...