برچسب ها پست با برچسب "تنظیمات"

برچسب: تنظیمات

تنظیمات نیرو و انرژی (Power Seting) از جمله قسمت هایی در ویندوز است که جز در مواقع لزوم و مورد نیاز به آن مراجعه...