برچسب ها پست با برچسب "تنظیمات دخیره نیرو در ویندوز"

برچسب: تنظیمات دخیره نیرو در ویندوز

تنظیمات نیرو و انرژی (Power Seting) از جمله قسمت هایی در ویندوز است که جز در مواقع لزوم و مورد نیاز به آن مراجعه...