برچسب ها پست با برچسب "تعداد افراد گروه های تلگرام"

برچسب: تعداد افراد گروه های تلگرام

دو هفته دیگر برای فیلترینگ تلگرام تصمیم گیری خواهد شد

کاربران تلگرام با آپدیت جدیدی که برای آن ارائه شده است می توانند ظرفیت گروه های خود را از ۲۰۰ نفر به گروه های...