برچسب ها پست با برچسب "تئوری موچه"

برچسب: تئوری موچه

این بار مورچه ها الگوی انسانها میشوند ! " بخش نخست " : مطالعات نشان داده که مورچه ها حشراتي اجتماعي هستند که به...