برچسب ها پست با برچسب "بیشترین سرعت 4g"

برچسب: بیشترین سرعت 4g

شبکه های موبایلی ابتدایی، اگر نخواهیم خیلی به عقب برگردیم همان 2G ، پهنای باندی نهایتا 128 کیلوبایت ارائه مینمودند.این البته از روی خساست...