برچسب ها پست با برچسب "بشقاب پرنده"

برچسب: بشقاب پرنده

محققان ناسا طراحی جدید برای فرود امن محموله و مریخ نورد بر سطح مریخ ارائه داده اند. این فناوری که به(سرعت گیر فراصوت با...