برچسب ها پست با برچسب "برنامه های پشتیبان از quick reply"

برچسب: برنامه های پشتیبان از quick reply

whatssapp logo

امکان پاسخ دهی سریع به پیام ها قابلیتی بود که اولین بار در iOS 8.0 به کاربران ارائه شد.این قابلیت به اعلان های دریافت...