برچسب ها پست با برچسب "برنامه های پشتیبان از quick reply"

برچسب: برنامه های پشتیبان از quick reply

امکان پاسخ دهی سریع به پیام ها قابلیتی بود که اولین بار در iOS 8.0 به کاربران ارائه شد.این قابلیت به اعلان های دریافت...