برچسب ها پست با برچسب "برنامه های پشتیبان از پاسخ سریع"

برچسب: برنامه های پشتیبان از پاسخ سریع

whatssapp logo

امکان پاسخ دهی سریع به پیام ها قابلیتی بود که اولین بار در iOS 8.0 به کاربران ارائه شد.این قابلیت به اعلان های دریافت...