برچسب ها پست با برچسب "بازی راست"

برچسب: بازی راست

بازی راست به تازگی آپدیت دلپذیری دریافت کرده است. از جمله تغییرات آن میتوان به اضافه شدن سیستم فهرست استیم، خانم ها، زره های...