برچسب ها پست با برچسب "بازی بادکنک ترکون"

برچسب: بازی بادکنک ترکون

در این بازی بادکنک ها در حال حرکت به سمت بالا هستنند و شما بایستی از نخ بادکنک ها گرفته و آنها در موقعیت...