برچسب ها پست با برچسب "ایمنی جرثقیل ها"

برچسب: ایمنی جرثقیل ها

به اطلاع میرساند بزرگترین اجتماع تخصصی سال درحوزه استاندارد بازرسی فنی و ایمنی جرثقیل ها در محل پژوهشگاه بین المللی صنعت نفت در قالب...