برچسب ها پست با برچسب "ایده های تکنولوژی"

برچسب: ایده های تکنولوژی

کوسن هایی با سنسور، که به انسان حس در آغوش گرفته شدن را میدهند و بتری های آبی که میتوانند بفهمند که آیا مصرف...