برچسب ها پست با برچسب "اپل کریس پوریت را استخدام کرد"

برچسب: اپل کریس پوریت را استخدام کرد

استخدام یک نیروی زبده توسط یک شرکت بزرگ مسئله ای نیست که ارزش خبری زیادی داشته باشد ، هر روز شرکت ها سعی می...