برچسب ها پست با برچسب "اپلیکیشن پلیس"

برچسب: اپلیکیشن پلیس

پلیس گوا روز دو شنبه گفت که برنامه ی موبایلی عرضه کرده است که به شهروندان اجازه می دهد تا تخلفات قضایی و ترافیکی...