برچسب ها پست با برچسب "اپلیکیشن مایکروسافت"

برچسب: اپلیکیشن مایکروسافت

ماهیت اپلیکیشن Tossupچت کردن در گروه گیج شدن و سردرگمی را نیز به همراه دارد مخصوصا وقتی که کسی دنبال جواب خود در انبوه...